مـشــاوره رایـگــان و انـجــام کلیه امور ادرای و صنعتی در شهــرک صنـعتی اشتهـــارد و اشتهارد 2

اخذ جواز تـــاسیس ، اخذ پروانه بهــره برداری ، تهیـــه و تدوین طرح توجیهی ، طراحی ، اجرا و ساخت سوله صنعتی

خدمات شرکتهای همکار
small_image

پروانه بهره برداری شهرک صنعتی اشتهارد

پروانه بهـره برداری صنــــایع شیمیــایی پروانه بهـره برداری صنــــایع سلولــزی پروانه بهـــره برداری صنـــــایع غذایی پروانه بهــره برداری صنــــــایع پزشــکی پروانه بهــره برداری آرایشی و بهـداشتی پروانه بهـره برداری صنــایع فلزی

small_image

جواز تاسیس شهرک صنعتی اشتهارد

جواز تــــاسیــس صنــــایع شیــمیـــایی ، جواز تــــاسیــس صنــــایع سلــولــــزی جواز تاسیـــس صنـــایع پزشــکی ، جواز تاسیــس صنــــایع آرایشـی و بهداشتی جواز تاسیس صنایع فلزی ، جواز تاسیس صنایع غذایی

small_image

مشاوره ، طراحی و اجرای سوله صنعتی

مشاوره ، بهینه سازی ، طراحی ، اجرا و نظارت بر ساخت سازه های صنعتی

small_image

طرح توجیهی ، طرح بانکی

امکان سنجی ، تدوین طرح توجیهی ، طرح بانکی ، نظارت بر طرح های سرمایه گذاری و بانکی